Wij hechten zeer veel waarde aan onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Uiteraard kan het eens voorkomen dat er iets mis gaat met uw bestelling waardoor u aanspraak kunt maken op garantie.

Trendy Dog Shop garandeert de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen gedurende 12 maanden na aflevering onder de volgende genoemde voorwaarden, met uitzondering van gebruiksslijtage zoals ritsen, sluitingen etc.

 • De hond dient de artikelen alleen te dragen onder toezicht van een volwassene.
 • De op de website genoemde maten zijn uitsluitend bedoeld als indicatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Vanwege de aard van sommige materialen geldt voor alle artikelen tenzij anders vermeld in het wasvoorschrift dat ze het beste met de hand gewassen kunnen worden in lauw water. Trendy Dog Shop adviseert om producten niet in de droger te drogen tenzij anders vermeld. Beschadigde artikelen vanwege het wassen en/of dragen in een was- en droogmachine kunnen niet geretourneerd worden.
 • Bij warm weer wordt (warme) kleding dragen afgeraden.
 • Bij het gebruik van producten met handleiding dient u deze in acht te nemen. Bij twijfels met betrekking tot het gebruik, de gezondheidstoestand, conditie en of capaciteit van uw hond dient u een dierenarts te raadplegen.

Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 weken na levering aan Trendy Dog Shop per mail te worden gemeld middels een korte beschrijving van het gebrek. U ontvangt dan instructies van ons m.b.t. het toesturen van het product. Stuur dus nooit het product retour zonder eerst in overleg te gaan met ons. Indien gewenst kan Trendy Dog Shop de koper vragen het product op te sturen voor inspectie van de aard en oorzaak van het defect. Dit dient altijd voldoende gefrankeerd te gebeuren. De verzendkosten worden alleen vergoed door Trendy Dog Shop als het defect valt onder garantie. Let op: wij zijn niet aansprakelijk voor defecten tijdens het vervoer. Indien gewenst kunt u de producten met verhoogde aansprakelijkheid versturen zodat alle schade te verhalen is op de vervoerder. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Indien aan gestelde voorwaarden is voldaan, repareert of vervangt Trendy Dog Shop het artikel dan wel vergoedt de aankoopprijs of een deel daarvan, (ter keuze van Trendy Dog Shop), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. De garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.

De garantie geldt niet:

 • Indien Trendy Dog Shop niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
 • Bij bijtsporen, schuursporen, gebruik in (zout)water en uitdroging van het leer (dit kunt u voorkomen door de producten regelmatig met leervet te behandelen). En bij beschadigingen die ontstaan bij het gebruik van een uitlooplijn (bijvoorbeeld een Flexi), verkleuringen en slijtage vallen niet onder de garantie.
 • Indien de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
 • Indien de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Trendy Dog Shop en/of op de verpakking behandeld zijn;
 • Indien de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 • Op speelgoed aangezien wij nooit kunnen controleren hoe het speelgoed is gebruikt.
 • Indien de artikelen zijn afgeprijsd.